טכניקה מעורבת

קולאג' 96
קולאג' 96
קולאג' 2
קולאג' 2
דומם
דומם
קומפוזיציה - 98
קומפוזיציה - 98
קומפוזיציה 1
קומפוזיציה 1
תקשורת - 98
תקשורת - 98
קומפוזיציה 3
קומפוזיציה 3