צבע שמן

גהינום
גהינום
העיירה בוערת
העיירה בוערת
ליצן
ליצן
ירוק בוהק
ירוק בוהק
אישה וילדיה
אישה וילדיה
נופים
נופים
שיחה
שיחה
ברוך וינד
ברוך וינד